CƠ CẤU CHIA HOA HỒNG

Tỷ lệ thắng/ thua ròng hàng tháng Tỷ lệ hoa hồng Thành viên còn hoạt động (tại tháng hiện tại)
USD 0 - USD 5,777 27% >5
USD 5,778 - USD 87,777 37% >5
USD 87,778 onwards 45% >5

CÔNG THỨC TÍNH

 • Yêu cầu tối thiểu 5 thành viên còn hoạt động (thành viên đặt cược ít nhất 1 lần trong tháng) phải được duy trì qua một tháng để được nhận hoa hồng
 • Hoa hồng từ loạt các sản phẩm Poker sẽ bằng 30% dựa trên số tiền cào
 • Tất cả các khuyến mãi như tiền thưởng hoặc hoàn tiền được trao cho các thành viên của đại lý sẽ được khấu trừ vào doanh thu
 • Doanh thu âm của bất kỳ tháng nào sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo.
 • Hoa hồng sẽ được tính bởi hệ thống được chỉ định của chúng tôi dựa trên số tiền doanh thu mà người chơi của bạn giới thiệu đã tạo ra trong mỗi kỳ.
 • Hoa hồng sẽ được thanh toán theo từng tháng, khoảng 3 ngày làm việc sau khi lệnh rút tiền được gửi.
 • Hoa hồng sẽ được tính dựa trên tổng doanh thu mà người chơi của bạn tạo ra trong tháng sau khi tất cả các khoản thưởng khuyến mãi đã được khấu trừ và nhân với tỷ lệ hoa hồng như đã nêu
 • Ví dụ

  Lỗ ròng của người chơi bạn giới thiệu: USD 10,000

  Ưu đãi tiền thưởng: USD 2,000

  Hoa hồng = (10,000 - 2,000) x 37% = USD 2,960

  * Lãi / lỗ ròng hàng tháng sẽ được chuyển đổi thành USD nhằm mục đích tính toán theo cơ cấu chia hoa hồng của bạn. Hoa hồng sẽ được xuất chi theo loại tiền mà bạn đã đăng ký với chúng tôi.

  * Tỷ giá USD sẽ được thay đổi tương ứng với tỷ giá hối đoái chính thức được cung cấp.